Skip to content

Om Locksafe

Locksafe AB grundades 2014 och har sedan starten haft ett tätt samarbete med AB Industri & Privatlarm. Tillsammans har vi mer än 30 års erfarenhet och gedigen kunskap inom hela säkerhetsområden.
Tillsammans med er implementerar och utvecklar vi den tekniska säkerhetsstrukturen som ska vara enkel att använda, där säkerheten aldrig utgör hinder för din ordinarie verksamhet. Uppdragen genomförs med så få externa parter som möjligt, vilket garanterar diskretion och fullständig sekretess.

Våra certifikat

Certifikaten intygar att vi har den kunskap som krävs för att möta de höga krav som Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB ställer för brandlarm och inbrottslarm. De garanterar att vi utför vårt arbete med hög funktionsduglighet och tillförlitlighet.

Läs mer om vad certifikaten på SBSC.