Skip to content

Visuell identitet

Genom att bygga ett tydligt och enhetligt varumärke gör vi det enklare för olika målgrupper att förstå vilka vi är och vad vi erbjuder. På så sätt får vi ett större genomslag på marknaden.

Utgångspunkten för vår visuella identitet är  det som är kärnan i verksamheten; trygghet och fötroende.

Logotyp

Logotypen är vår främsta identitetsbärare och vårt viktigaste verktyg för kommunikation. Logotypen finns i två varianter, antingen vit med med ljusblå symbol eller mörkblå text med ljusblå symbol. När texten är vit används den alltid mot mörkblå botten.

Logotypens proportioner eller utförande får inte ändras.

Nedladdning

Här kan du ladda ner logotypen för tryck och för digital användning.

För tryck

Filformat: EPS- och PDF-format.

För digital användning

Filformat: JPG- och PNG-format.

För tryck
För digitalt
För tryck
För digitalt

1-färgat utförande

Det finns även en svart och en negativ (vit) variant som används i undantagsfall, till exempel om vår logotyp visas i ett sammanhang tillsammans med andra logotyper som är vita eller svarta.

För tryck
För digitalt
För tryck
För digitalt

Friyta

Logotypen ska alltid ha en frityta, detta för att den ska vara tydlig i förhållande till andra grafiska element. Inom friytan får ingen annan information eller grafik förekomma.

Friytan motsvarar höjden av ordbilden. När logotypens storlek förändras, ändras även friytan proportionerligt med logotypen.

Färg

Färgerna är viktiga identitetsbärare som skapar igenkänning och enhetlighet i vår kommunikation.

Vår primära färg är mörkblå, tillsammans med en kompletterande ljusblå. De ska alltid återges i 100 % täckning. De får alltså inte tonas.

Svart och vitt och olika nyanser av grått får också användas, för t.ex. text eller bakgrunder.

Mörkblå

Pantone: 540 C
CMYK: 100/45/0/66
RGB: 0/51/89
HEX: #003359

Ljusblå

Pantone: 298 C
CMYK: 70/0/0/0
RGB: 11/187/239
HEX: #0BBBEF

Typografi

Vi använder två typsnitt som används i all kommunikation, såsom webb, trycksaker, nyhetsbrev med mera.

Barlow

Barlow används företrädesvis till titlar, huvudrubriker och större texter. 

Barlow finns i många olika vikter, det vill säga varianter. Alla får användas efter behov, för att skapa en tydlig hierarki, utan att läsbarheten försämras.

Fira Code

Används företrädesvis till ingresser, brödtexter, informationstexter och mindre citat men även till undertitlar, underrubriker, tabeller och diagram.

Barlow

Används för rubriker.

Finns i en mängd olika vikter.

Fira code

Används för brödtext och mindre rubriker.

Använd främst Regular och Medium.